• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHẠY THỬ - PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CAN LỘC !
Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2012-2013
Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo   Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ ...