• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHẠY THỬ - PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CAN LỘC !
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 11. Kế hoạch nhiệm vụ tháng 12/2019

Chào mừng kỉ niệm 37 năm ngày nhà giáo Việt nam (20/11), toàn trường tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
ĐẢNG ỦY XÃ THƯỢNG  LỘC
CHI BỘ TRƯỜNG MN

 
 
 
Số:        /BC - CBMN
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
 
  

Thượng  Lộc, ngày  30   tháng 11  năm 2019
                                                             
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 11.
Kế hoạch nhiệm vụ tháng 12/2019

 
 
 
Kết quả đạt được tháng 11/2019:
I. Công tác tư tưởng, chính trị:
1. Làm tốt công tác xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong trường học.
2. Tổ chức họp Chi bộ xét làm hồ sơ chuyển Đảng cho quần chúng Hà Thị Thanh Phượng. Làm tốt công tác đóng nộp đảng phí kịp thời đúng quy định về Đảng ủy xã.
3. Làm tốt công tác tuyên truyền hưởng ứng tích cực phong trào XDNTM tại địa phương Lao động 1 ngày công tại thôn Liên Tân.
4. Đón đoàn kiểm tra Đơn vị văn hóa cấp huyện 2019;
II. Công tác Chuyên môn:
Chào mừng kỉ niệm 37 năm ngày nhà giáo Việt nam (20/11), toàn trường tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Toàn trường phát động phong trào thi đua “hai tốt”, tổ chức các hoạt động tọa đàm chào mừng kỷ niệm ngày NGVN 20/11.
2. Thực hiện nghiêm túc chương trình, quy chế chuyên môn. Tập trung đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm, nâng cao chất lượng giáo dục các độ tuổi. Nâng cao chất lượng công tác tổ chức ăn bán trú.
3. Nhà trường tổ chức thi đồ dùng đồ chơi, thao giảng, chấm hồ sơ chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11. Phối hợp BCH hội phụ huynh tổ chức ngày 20/11.
- Tổ chức tốt hôi thi “ Bé khéo tay nhanh trí cấp trường”
4. Tiếp tục công tác BDGV, viết SKKN, chuyên đề dạy thể nghiệm cấp trường. Tiếp tục thực hiện tốt công tác ứng dụng CNTT trong quản lý, PP dạy học.
5. Hoàn thiện mái vòm đi ra nhà vệ sinh, Giàn giá góc khám phá khoa học.
7. Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra Nội Bộ (kiểm tra nhiệm vụ nhà giáo, thăm lớp dự giờ, kiểm tra các hoạt động trên nhóm lớp)  
8. Tổ chức họp phụ huynh triển khai vận đông tài trợ theo công văn 5027. Thực hiện tốt công tác quản lý công chức, quy chế dân chủ. Thực hiện tốt công tác quản lý ngân sách, tài sản, thiết bị giáo dục, đồ dùng ĐC. Đảm bảo lương, chế độ chính sách cho CBGV, NV toàn trường. Thành lập Ban vận động tài trợ , thực hiện nghiêm túc tài trợ  từ đóng góp của cha mẹ học sinh đảm bảo đúng quy định.
8.  Thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, nhất là chú trọng trang trí các mảng tường mở phù hợp chủ đề, chủ điểm, xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp và an toàn thân thiện.
9. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL, phòng chống tệ nạn xã hội, Tuyên truyền phụ huynh thực hiện tốt cổng trường  ATGT, ANTT trường học, phòng chống lụt bão.
10. Tổ chức các hoạt động văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
Tiếp tục thực hiện tốt hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ CBGV, HS hoàn cảnh khó khăn; tham gia tích cực phong trào thi đua " Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới" cùng với địa phương.
III. Công tác đoàn thể
 Tổ chức các hoạt động văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
Tiếp tục thực hiện tốt hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ CBGV, HS hoàn cảnh khó khăn; tham gia tích cực phong trào thi đua " Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới" cùng với địa phương.
2.  Nhà trương kết hợp Hội phụ huynh, hội dượng  tổ chức tốt ngày 20/11.
          *. Tồn tại, hạn chế:
- Một số ĐV chưa có tinh thần trách nhiệm cao trong các hoạt động nhà trường.
- Tham gia xây dựng NTM tại địa phương nhiều đ/c Đảng viên, GV chưa tích cực tự giác.
- Việc đổi mới phương pháp lên lớp 1 số đ/c Đảng viên hạn chế.
- Công tác vệ sinh 1 số nhóm lớp hạn chế 4TC, 4TD, 3TA, 5TC, 3TC.
- Tổ chức chế độ ăn 1 số lớp thực hiện công tác tổ chức, giờ ăn chưa đúng.
* . Kế hoạch tháng 12/2019.
            -  Triển khai văn bản những quy định, chính sách có hiệu lực từ tháng 12/2019.
- Kế hoạch số 33/KH-ĐU ngày 27/11/2019 về việc báo cáo kiểm điểm phân loại năm 2019 của BCH Đảng ủy xã Thượng Lộc; Kế hoạch số 44/KH-ĐU ngày 26/11/2019 về việc báo cáo kiểm điểm phân loại năm 2019 của Huyện ủy Can Lộc;
- Văn kiện Hội nghị lần thứ II BCH Trung ương khóa XII ngày 07/10/2019.
- Chỉ Thị 1373/CT-BGD ĐT ngày 07 tháng 5 năm 2018  về việc tăng cường quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.
- Tiếp tục triển khai Công văn của UBND tĩnh, Huyện về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo;
I. Công tác tư tưởng, chính trị:
1. Làm tốt công tác xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong trường học.
2. Tổ chức họp Chi bộ xét chuyển Đảng cho quần chúng Hà Thị Thanh Phượng. Làm tốt công tác đóng nộp đảng phí kịp thời đúng quy định về Đảng ủy xã.
 3. Tổ chức họp đánh giá nhận xét Kiểm điểm tập thể, cá nhân phân loại Đảng viên cuối năm. Làm tốt công tác đóng nộp đảng phí kịp thời đúng quy định về Đảng ủy xã.
4. Hoàn thiện các loại hồ sơ chi bộ đoàn kiểm tra toàn diện xã.
5. Làm tốt công tác tuyên truyền hưởng ứng tích cực phong trào XDNTM tại địa phương ( Thôn Liên Tân).
- Phối hợp BCH Hội phụ huynh triển khai XD công trình vận động tài trợ 5027. Thực hiện tốt cổng trường ATGT.
II. Công tác Chuyên môn:
1. Chi bộ nhà trường phát động phong trào thi đua “Hai tốt”, tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 22/12 ngày thành lập QĐNDVN
2. Thực hiện nghiêm túc chương trình, quy chế chuyên môn. Tập trung đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm, nâng cao chất lượng ND. giáo dục các độ tuổi. ( Tổ chức tết Dương lịch tiệc Bukpe cho trẻ)
2. Tổ chức tốt hội thi NVND, GV giỏi cấp trường năm học 2019-2020
4. Nhà trường tổ chức cân đo lần 2  cho trẻ.
-  Chuẩn bị tốt các điều kiện đón đoàn kiểm tra của phòng;
5. Tiếp tục công tác BDGV về chuyên môn, viết SKKN, chuyên đề dạy thể nghiệm cấp trường, cấp cụm. Tiếp tục thực hiện tốt công tác ứng dụng CNTT trong quản lý, PP dạy học.
6. Tham mưu địa phương triển khai xây dựng 06 phòng học mới công trình hạng mục theo kế hoạch gắn với tiêu chí trường học xã đạt chuẩn NTM.
7. Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra GV, kiểm tra các hoạt động trên nhóm lớp  
8. Thực hiện tốt công tác quản lý công chức, quy chế dân chủ. Thực hiện tốt công tác quản lý ngân sách, tài sản, thiết bị giáo dục, đồ dùng ĐC. Đảm bảo, chế độ chính sách cho CBGV, NV toàn trường. Thực hiện nghiêm túc các khoản thu từ đóng góp của cha mẹ học sinh đảm bảo đúng quy định.
8.  Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua xây dựng trường học TTHSTC, xây dựng công trình cảnh quan 22-12; Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống Anh Bộ đội cụ Hồ, chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
9. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL, phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo tốt ATGT, ANTT trường học , phòng chống lụt bão.
III. Công tác đoàn thể
Tiếp tục thực hiện tốt hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ CBGV, HS hoàn cảnh khó khăn; tham gia tích cực phong trào thi đua " Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới" cùng với địa phương ( thôn Liên tân).
                    Lịch công tác cụ thể
 
Ngày/tháng Nội dung
02/12 Dự Họp giao ban đầu tháng địa phương. Tham mưu địa phương  XDCSVC.
03/12 S. Trẻ uống thuốc xổ giun
C. Họp Chi bộ
04/12 - Họp HĐGV
04-06/12 - Các lớp bố trí phụ huynh lao động
09-13/12 Dạy học bình thường
 
13/12 Nộp đề tài SKKN cấp trường
16/12 S . Cân đo lần 2
C. Thi lý thuyết NVND, GV giỏi cấp trường ( giao lưu Đ DDC, ....)
17/12 Chuyên đề cấp trường
20/12 Báo cáo cân đo, báo cáo tháng
Kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN
19/12 Thi thực hành NVND giỏi cấp trường
25/12 Các tô CM sinh hoạt
23-25/12 Thi thực hành GV giỏi cấp trường
26/12 Họp Cấp ủy chi bộ, Ban cốt cán nhà trường
30/12 Tổ chức tiệc bukpe cho trẻ
31/12 Họp hiệu trưởng triển khai nhiệm vụ tháng 01/2020
 
Với những nhiệm vụ trọng tâm và lịch công tác trên, toàn thể Đảng viên có kế hoạch cụ thể thực hiện tốt nhiệm vụ tháng 12 năm 2019.
 
Nơi nhận:
- Đảng ủy xã Thượng Lộc;
- Cấp ủy, BGH, các tổ CM, trưởng các đoàn thể;
- Website: mamnonthươngloc.edu.vn;
- Lưu: VT.                                                                                           
Bí thư
 
 
 
 
 
Đặng Thị Nhuần
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết