A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo kết luận kiểm tra trường mầm non Thượng Lộc tháng 10

Thông báo kết luận kiểm tra trường mầm non Thượng Lộc tháng 10
UBNH HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG MN THƯỢNG LỘC
 
Số:     /KLKT-MN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
                                                               
              Thượng lộc, ngày    tháng  10 năm 2019
 
KẾT LUẬN
Kiểm tra nội bộ trường học tháng 10 năm 2019

 
 
 

          Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra của các Tiểu ban trong tháng 10/2019; căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, Hiệu trưởng kết luận kiểm tra tháng 10/2019 như sau:
          I. Kiểm tra nhiệm vụ giáo viên.
          1. Cô Nguyễn Thị Hương.
          a) Ưu điểm: 
           - Bài soạn đầy đủ, kịp thời, chất lượng bài soạn tương đối tốt, biết đổi mới.
          b) Tồn tại, hạn chế:
          Bài soạn một số hoạt động còn dài chưa khoa học.
          c) Xếp loại: Khá
2. Cô Nguyễn Thị Bé.
          a) Ưư điểm:
          - Đồ dùng học liệu đầy đủ hoạt động phù hợp với nhu cầu của trẻ.
          - Địa điểm thời gian hợp lý
          - Tạo được cơ hội cho trẻ hoạt động theo cá nhân, nhóm
          b) Tồn tại hạn chế:
          Các bước chuyển tiếp chưa linh hoạt, chưa sáng tạo
3. Cô Trần Thị Thúy
          a) Ưu điểm:
          - Bài soạn kịp thời đầy đủ, thể thức văn bản tương đối tốt
          - Đánh giá trẻ hằng ngày tương đối hợp lý
          b) Tồn tại, hạn chế:
          - Nội dung soạn chưa hợp lý, chưa đổi mới sáng tạo, đề tài chưa khớp với mạng hoạt động, mục tiêu đưa ra quá nhiều, chưa phù hợp.
          c) Xếp loại: TB
4.Cô  Nguyễn Thị Anh
          a) Ưư điểm:
          - Hoạt động phù hợp với trẻ, đồ dùng học liệu đầy đủ, địa điểm thời gian hợp lý, mọi trẻ đều được tham gia hoạt động
          b) Tồn tại hạn chế:
           Một số cháu kỹ năng vỗ còn yếu
          c) Xếp loại: Khá
5. Cô Phạm Thị Mỹ Linh
          a) Ưu điểm:
          - Giáo án soạn tương đối phù hợp với độ tuổi, với đề tài
          - Đồ dùng chuẩn bị đầy đủ
          - Địa điểm thời gian hợp lý
          - Phương pháp đi đúng các bước
          b) Tồn tại, hạn chế:
          - Một số trẻ chưa chú ý vào bài học
          c) Xếp loại: Tốt
          II. Kiểm tra các hoạt động của nhà trường
1.Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch năm học, học kỳ hàng tháng của hiệu trưởng việc thực hiện các cuộc vận động.
  1. Ưu điểm:
- Hiệu trưởng đã xây dựng kế hoạch năm học đầy đủ theo năm học, từng học kỳ, hàng tháng, hàng tuần
- Kế hoạch hoạt động cụ thể rõ ràng
          b) Tồn tại, hạn chế:   
          c) Xếp loại:Tốt.
          2. Kiểm tra việc việc thực hiện bảng công khai trong nhà trường theo các biểu mẫu quy định.
          a) Ưu điểm:
          Nhà trường làm tốt công tác công khai dân chủ, các biểu mẫu công khai tài chính, công khai cơ sở vật chất, công khai đối tương chính sách, công khai các khoản thu đầy đủ
b)Hạn chế:
  • Các nhóm lớp công khai chất lượng giáo dục chưa kịp thời
c)Xếp loại: Khá
3. Kiểm tra Chế biến món ăn, định lượng khẩu phần ăn cho trẻ, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm chế độ ăn của trẻ.
a) Ưu điểm:
Chế biến các món ăn phù hợp với mùa, thực đơn, định lượng, khẩu phần ăn của trẻ đảm bảo.
Vệ sinh thiết bị dụng cụ đầy đủ, vệ sinh sạch sẽ, sử dụng nguồn nước qua máy lọc tốt.
b) Hạn chế:
Thực đơn của trẻ chưa phong phú.
  1. Xếp loại: Tốt
4. Kiểm tra phòng cháy chữa cháy trong trường mầm non
a) Ưu điểm:
Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và công tác phòng cháy, chữa cháy, quy định về đảm bảo
  • Có bản cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy
  • Có các phương án và trang thiết bị PCCC đầy đủ
  • Ban GH nhà trường được tập huấn công tác PCCC
          III. Kiểm tra môi trường giáo dục trong lớp, đồ dùng, đồ chơi.
          1. Kiểm tra công tác quản lý và sử dụng thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi trong nhà trường
a) Ưu điểm:
          Đa số các lớp đã quản lý tốt thiết bị dạy học hợp lý, phù hợp với hoạt động, phát huy được tính tích cực của trẻ
          Đồ dùng đồ chơi được các cô lau chùi sạch sẽ sắp xếp gọn gàng ngăn nắp
b) Hạn chế:
          Một số lớp quản lý và sử dụng thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi trong nhà trường chưa hợp lý chưa khai thác được tính năng đồ dùng đồ chơi vào hoạt động: 3TC, NT
IV. Kiểm tra các hoạt động của tổ:
1.Kiểm tra chế độ sinh hoạt định kỳ 2 lần/tháng và chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn:
a)Ưu điểm:
  • Các tổ chuyên môn đã làm tốt công tác SH tổ đảm bảo đúng 2
lần/tháng, chất lượng các cuộc sinh hoạt được nâng lên rõ rệt, nội dung sinh hoạt cụ thể rõ ràng.
b)Hạn chế:
  • Thời gian dành cho các buổi sinh hoạt đôi lúc chưa đảm bảo, chất lượng chưa cao.
Căn cứ kết quả kiểm tra như trên, Hiệu trưởng yêu cầu các tổ chuyên môn, các bộ phận, tổ chức trong trường cần nghiêm túc tiếp thu, khắc phục những hạn chế tồn tại nêu trên, báo cáo kết quả khắc phục về Trưởng Tiểu ban kiểm tra, thời gian chậm nhất ngày 29/ 10/2019.
Nơi nhận:                                                                      HIỆU TRƯỞNG
- CB,GV,NV toàn trường;                                                                  
- Các Trưởng Tiểu ban KT;
- Lưu: Hồ sơ KTNB;
- Đăng tải trên trang: Website....                                                             Đặng Thị Nhuần
 


Nguồn: mnthuongloc.canloc.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Tháng 06 : 77